Sporbarkalibrering:


Vores kalibrering omfatter følgende:


    Temperaturfølere

    Temperaturtransmittere

    Tryk / vakuum.

    Væskeflow.

    El. strøm. AC / DC

    Effekt AC

    El. spænding. AC/DCMed kalibrering af din procesinstrumentering er du sikker på korrekte målinger - vi udfører kalibreringer med sporbarhed til anerkendte nationale eller internationale referencenormaler.


Instrumentet kalibreres som det modtages eller som det forefindes hos kunden. Har udstyret behov for justering/reparation, kalibrerer vi igen efter justering/reparation (As Found/As left kalibrering)


Kalibreringen foretages af personale, der har gennemgået en nøje uddannelse, samt efter dokumenterede og godkendte metoder. Kalibreringscertifikat udarbejdes med de målepunkter, der er aftalt/specificeret af kunden.


Kalibreringer af tryk og temperatur foretages i et papirløst kalibreringssystem, som minimere såvel tidsforbruget som mulighederne for fejl. Herudover kan vi tilbyde at registrere instrumenter og kalibreringsdata i database og udarbejde løbende historik.


Ved sporbarhed inden for den måletekniske verden forstås bagudrettet sporbarhed. Det vil f.eks. sige, at man kan spore eller bestemme oprindelsen af den visning, der er på det måleudstyr man bruger til at måle med. Man taler i den forbindelse om sporbarhedskæden


Kalibrering af Tryk


Hos Automatik Service Hornsyld kan vi udføre sporbar kalibrering i området -1 bar til 700 bar.

Kalibrering kan udføres på vort værksted såvel som on-site kalibrering.


Eksempler på udstyr vi kalibrerer:


    Analog og digital manometer

    Tryktransducer

    Tryktransmitter

    Pressostater

    Trykswitche

    Styringer af sikkerhedsventiler


Vi udfører kalibrering for bl.a. kraftværker, fjernvarmesektoren, vandværker etc.

Papirløs Kalibrering


Med papirløs feltkalibrering kan man reducere den tid man er om at kalibrere f.eks en tryktransmitter ude på anlægget med op til 50%, samtidig med, at nøjagtigheden og sikkerheden imod fejl øges.


Med papirløs feltkalibrering overføres alle kalibreringsværdier fra kalibratoren direkte til computerens kalibreringssoftware. Samtidig med at alle kalibreringsværdier overføres, får man også andre vigtige data omkring tryktransmitteren overført. Med alle data omkring måleren får vi samtidig opbygget en database på alle installerede tryktransmittere. I denne database kan man registrere alle relevante data omkring måleren som f.eks:


    TAG-nr alternativ KKS-nr.

    Fysisk placering i anlægget